Hoe om te gaan met ‘poor’ data? Checklist voor succes!

10 tips voor een succesvolle data opbouw!

Een veelgehoorde reden om niet data driven te gaan werken, is dat organisaties tot de conclusie zijn gekomen dat ze beschikken over ‘poor data’. Hetgeen zoveel wil zeggen dat er tot op heden niet geïnvesteerd is in de opbouw van informatie en kenmerken rondom een lead of relatie. Het is echter nooit te laat om ermee te beginnen, maar het heeft dan wel de onverdeelde aandacht nodig. Stel uzelf de volgende vragen. Wij geven u daarbij graag een checklist met 10 tips voor een succesvolle data opbouw!

1. Wat weet u van uw huidige klanten?

Het eerste uitgangspunt is het inventariseren wat u wél weet van uw klanten. Welke informatie is beschikbaar en in hoeveel gevallen is deze informatie ook op klantniveau gevuld? Wanneer u inzicht heeft in de informatie die u heeft en de informatie die voor een efficiënter sales- en marketingproces benodigd is, heeft u een goed beeld welke informatie u nodig heeft, welke commerciële activiteiten u hier op korte en lange termijn ten doel heeft gesteld en waar de ‘gap’ zit tussen huidige en benodigde informatie.

Tip: Veel dienstverleners met data expertise bieden een datascan aan waarbij uw datakwaliteit en kansen direct inzichtelijk worden gemaakt tegen een geringe investering. Dit levert u een enorme tijdsbesparing!

2. Beschikt u over de juiste opt in?

De hedendaagse wetgeving stelt een fiks aantal eisen aan uw huidige databestanden. Heeft u een actieve, dubbel opt in van de consument ontvangen? En kunt u aantonen op welke datum en via welk kanaal dit was? Zo niet, dan is het van belang om uw huidige database te reactiveren.

Tip: Verstuur een eenmalige campagne naar uw huidige klantenbestand, waarin u nadrukkelijk om de benodigde opt in vraagt en geef duidelijk aan wat de meerwaarde voor de klant is. En kijk of er op een natuurlijke wijze direct meer relevante informatie kan worden gevraagd. Test hierbij het gebruik van een incentive om de beïnvloeding van reactivatie te stimuleren.

3. Welke activiteiten wilt u ontplooien?

Om er voor te zorgen dat u over de juiste opt ins beschikt, is het van belang om uzelf op voorhand af te vragen welke activiteiten u wilt ontplooien. Er bestaan namelijk een 3-tal opt in vormen, te weten:

Opt in voor nieuws, informatie en aanbiedingen van uw eigen merk. Bijvoorbeeld voor het verzenden van een e-mail nieuwsbrief of een specifieke actie van uw eigen merk.

Opt in voor nieuws, informatie en aanbiedingen van een overkoepelende (moeder)holding. Dit is van toepassing als u als brand onderdeel bent van een overkoepelend moederconcern en u ook vanuit het moederconcern acties onder de aandacht wilt brengen.

Opt in voor commerciële uitingen van zorgvuldig geselecteerde derden. Deze opt in is van belang als u uw eigen klantenbestand beschikbaar wilt stellen voor commerciële acties waarbij u niet de afzender bent.

Tip: vraag op voorhand een opt in voor alle varianten en benadruk dat de klant hier te allen tijde wijzigingen in kan aanbrengen. Geef ook een indicatie af hoe vaak iemand maandelijks kan gaan ontvangen.

Wilt u de overige 7 tips ook ontvangen?

Vul dan onderstaand formulier in en ontvang het volledige 4orange whitepaper!