4orange data

De databronnen van 4orange bestaan uit:

  • surveydata van meer dan 1,6 miljoen ingevulde vragenlijsten verzameld onder de naam “Centrum voor Consumenten Informatie” (CCI)
  • alle 7,8 miljoen actuele en feitelijke (niet voorspelde) huishoudens uit o.a. de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
  • data van partners die klantgegevens beschikbaar stellen (en daarvoor een dubbele opt-in hebben)
  • algemeen beschikbare CBS gegevens (zoals verdeling van leeftijd, waarde woning, e.v.a.)
  • Personicx segmentatiedata op levensfase.

data

 

 

 

 

 

Het up-to-date houden van de data van 4orange is een continu proces, waarbij steeds dezelfde stappen worden doorlopen:

  • Samenvoegen van bestaande informatie
  • Toevoegen van nieuwe informatie op huishoud niveau uit het BAG register (vooral woningkenmerken)
  • Toevoegen van nieuwe informatie van partners.

Vervolgens worden 3 dataproducten gecreëerd:
– Het huishoudbestand (“Infobase”) met ca. 70 kenmerken van alle ca. 7,8 miljoen Nederlandse huishoudens. Het bevat qua woningkenmerken feitelijke informatie uit o.a. de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gezinsinformatie en de welstand informatie bevat ongeveer 60% werkelijke informatie uit de surveys en de partner bestanden en ca 40% voorspelde informatie. Voorspellingen zijn gemaakt op feitelijke verbanden in omringende huishoudens, (zoals samenhang tussen vloeroppervlak van de woning uit BAG en het aantal bewoners en koopgedrag uit CCI.

– Het postcodebestand (met ca. 1000 kenmerken van alle 6-positie postcodes in Nederland). Het bevat gewogen data van de 1,6 miljoen huishoudens uit CCI.

Personicx; het 4orange segmentatiesysteem. Personicx kent 46 unieke lifestyle typen. Ieder type is geportretteerd aan de hand van een beschrijving die tot de verbeelding spreekt: een momentopname van de eigenschappen en de levensstijl.

Hoe zorgt 4orange dat Infobase actueel blijft?

Infobase bevat alle 7,8 miljoen Nederlandse huishoudens. Van ongeveer 1,6 miljoen huishoudens heeft 4orange, door het uitzetten van enquêtes, zelf data verzameld. Daarnaast bevat het voorspellingen, gebaseerd op die registraties plus externe databronnen.

Matthijs Koevoet, Data Developer bij 4orange, zegt hierover: “Veel voorspellingen zijn gemaakt met partnerdata: Infobase bevat dan niet die letterlijke partnerdata, dat is wettelijk niet toegestaan, maar wel de voorspellingen die we ermee gemaakt hebben. Dit zorgt voor veel waarheidsgetrouwere voorspellingen dan wanneer alleen de verzamelde data gebruikt wordt. Immers, na verloop van tijd wordt de waargenomen data steeds minder accuraat. Mensen verhuizen en veranderen. Door gebruik te maken van externe bestanden houden we Infobase up-to-date.

Het regelmatig updaten van onze databronnen is cruciaal om te zorgen dat maatschappelijke ontwikkelingen door Infobase worden weerspiegeld, zodat het een goede afspiegeling van de huidige wereld is en blijft. Dit doen we door actuele BAG-data van alle 7,8 miljoen Nederlandse huishoudens op te nemen en door met actuele en betrouwbare CBS-cijfers te wegen. Infobase wordt op deze manier jaarlijks ge-update. Naast trends die het CBS signaleert en registreert zoeken en gebruiken we continu nieuwe cijfers uit ander onderzoek dat iets zegt over mensen en hun lifestyle. Denk aan het gebruik van social media, waarde van huizen, interesse in financiële producten, werkloosheid en vergrijzing: alles wat van belang kan zijn voor de gebruikers van Infobase”.

4orange data vernieuwd

De volgende dataproducten zijn vernieuwd:

  • de huishoudfile (Infobase) bevat netto ca. 225.000 extra huishoudens, in totaal nu 7,8 miljoen
  • de postcodefile met ca. 5000 nieuwe 6-positie postcodes

Een voorbeeld van een geactualiseerde variabele in de 4orange dataproducten is het gebruik van social media. Hieronder is te zien hoe de groei in Infobase en het postcodebestand weerspiegeld wordt (versie december 2014, versus december 2015): het gebruik stijgt met name binnen de groep zeer intensieve gebruikers (“ bijna continu beschikbaar”). Ook neemt de groep niet-gebruikers (“niet”) af, maar deze blijft aanzienlijk.

Grefiek dataproducten

 

 

 

 

 

 

Een ander voorbeeld van een uitgebreide update is de primaire supermarkt van elk huishouden. Hierbij is gekeken naar de match tussen het type huishouden, de voorkeur uit het verleden en het type huidige winkels in de buurt van zijn postcode. Zo is de enorme groei van Jumbo van de laatste jaren, de naamsveranderingen van C1000 en Digros, de opkomst van EkoPlaza, e.v.a. verwerkt, met een resultaat dat de werkelijke marktaandelen per formule weergeeft.
Deze data kan in onze marketingsoftware 4orange Connect geladen worden, of in elk andere software-/ data platform, zodat deze gebruikt kan worden voor specifieke doelgroepselecties en rapportages.

Klik hier voor meer informatie over de 4orange dataproducten, of neem contact met ons op via 020-7504400 of email info@4orange.nl

 

Confidental Infomation