Automotive

automotive orange2Er gebeurt veel in de autobranche. Technologische ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Fiscale regels die worden aangepast. Een veranderend consumenten gedrag met daaraan gekoppeld een veranderende vraag naar mobiliteit zorgt voor de nodige uitdagingen in de sector.

Deze wijzigingen zijn onder andere samen te vatten in de volgende punten:

 • Individuele mobiliteit blijft belangrijk, maar de samenstelling verandert.
 • Meer slimme mobiliteitsoplossingen zoals de combinatie van openbaar vervoer en individueel vervoer.
 • Continue klantgerichtheid wordt nog belangrijker omdat de consument zich uitgebreid laat voorlichten via internet.
 • Totale ontzorging blijft de boventoon voeren, echter de consument verwacht met hoge snelheid bedient te worden tegen een scherpe prijs.
 • De term ‘marketing automation’ wint aan populariteit.

4orange heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan binnen de automotive/ lease branche. Bovengenoemde punten zijn de speerpunten van 4orange.

Wij kunnen o.a.:

 • Klantprofielen maken om de klanten en prospects beter te kunnen bedienen
 • Diverse soorten data combineren om:
  • Meer kennis te krijgen van bestaande relaties
  • Gerichter nieuwe relaties te kunnen werven
  • Bestaande relaties beter te kunnen bedienen en te behouden
 • Campagnemanagement (geautomatiseerd) inrichten om groepen mensen te bereiken met de juiste boodschap op het juiste moment via het juiste kanaal
 • (big)data vertalen naar relevante informatie
 • Social Media vertalen naar relevante klantcontacten
 • Inzichten geven op basis van (predictive) analyse

Alle onderwerpen dragen individueel bij tot een kostenbesparing en een resultaatverhoging. Dus tot een beter rendement.

Hoe zorgt u ervoor dat uw investering in zichtbaarheid en vindbaarheid ook echt resultaten oplevert? En op welke wijze onderscheidt u zich van de overige aanbieders?

Dit is mogelijk door inzicht te hebben en te acteren op de volgende punten:

 • Waar bevinden mijn verkooppunten zich en hoe ziet de samenstelling van het verzorgingsgebied eruit?
 • Hoe zien mijn huidige klanten eruit, welke kenmerken hebben ze en waar bevinden soortgelijke personen zich in het verzorgingsgebied of heel Nederland?
 • Wat is de huidige Customer Journey? Hoe tevreden zijn uw klanten met uw dienstverlening? Op welke momenten heeft u 1 : 1 klantcontact?
 • Welke propositie(s) kan ik mijn huidige en toekomstige klanten bieden? Aan welke (typen) dienstverlening hebben zij behoefte?

4orange ondersteunt autobedrijven en leasemaatschappijen bij het inzichtelijk maken van deze vraagstukken én het bieden van oplossingen om uw bedrijfsactiviteiten beter af te stemmen op uw klanten.

Specifiek voor Automotive bieden wij de volgende oplossingen:

marktgebiedVestigingsanalyse
Analyseer uw verkooppunt(en) ten opzichte van uw verzorgingsgebied. Wij maken inzichtelijk hoe de huishoudens in het verzorgingsgebied eruit zien en hoe het rijdende wagenpark er op dit moment uitziet, desgewenst verdeeld naar Eigen Merk en Vreemd Merk rijders. Wij bieden een local marketing advies waarmee u gerichtere marketingactiviteiten kunt ontplooien.

focusVinden, verbinden en volledig ontzorgen
Wij analyseren uw huidige klantenbestand op basis van een RFM analyse en segmenteren deze naar 3 hoofddoelgroepen. Op basis van deze hoofddoelgroepen bepalen we de gewenste Customer Journey. Deze brengen we onder in een marketingdatabase met campagnemanagement module. Uw 1 : 1 klantcontact wordt aan de hand van contactmomenten, volledig geautomatiseerd en trigger based verder voor u ingeregeld. Zo bereikt u de juiste persoon op het juiste moment via het juiste kanaal met een relevante boodschap! Groot voordeel is dat alle respons over alle kanalen wordt gemonitord en u direct meer klantinformatie opbouwt en benut. U weet wat er in uw klant omgaat en wat hem beweegt! Dit maakt het mogelijk om zeer persoonlijke aanbiedingen en informatie te bieden.

levenscyclusCampagne activiteiten: werven, behouden, uitbouwen en winback
Of u nu nieuwe klanten wilt werven, bestaande klanten verder aan uw merk of formule wilt binden of oud klanten wilt terugwinnen. Voor elk van deze fasen is een naadloos aansluitende campagnestrategie op te zetten binnen de marketingdatabase 4orange Connect.

Specifiek voor wervingsdoeleinden bieden wij de mogelijkheid om aan de hand van huidige klantprofielen nieuwe leads in het verzorgingsgebied uit te scoren. Hiervan zijn ook e-mailadressen beschikbaar, zodat u deze leads via een specifieke wervingscampagne kunt benaderen en opvolgen. Wij helpen u hier graag bij!

Voor meer informatie of hulp bij het uitwerken van een efficiënte en effectieve klantstrategie:

Joyce-LopulalanE-mail joyce.lopulalan@4orange.nl
Bellen kan natuurlijk ook: 020-7504400

Confidental Infomation