Praktische AVG oplossing: de 4orange Datalayer

De AVG, voluit Algemene Verordening Gegevensbescherming, is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Met deze wet wordt de privacybescherming van mensen verbeterd. Maar wat betekent dat specifiek voor uw organisatie? Elke organisatie die data van haar relaties opslaat krijgt hiermee te maken. Grote kans dat dit ook voor uw organisatie van toepassing is.

Hoe toe te passen?

Eén onderdeel van de AVG is bijvoorbeeld dat elke consument het recht heeft om ‘vergeten’ te worden. Dit betekent dat een consument ‘ergens’ moet kunnen aangeven dat dit de wens is en dient dit verwerkt te worden in de achterliggende systemen. Tot zover de theorie.

Maar wat betekent dit nu in de praktijk?

Vele organisaties worstelen met de uitvoering ervan. Ter illustratie een branchevoorbeeld:

Voorbeeld Automotive:

Een importeur vroeg zich het volgende af. Een consument komt naar een dealervestiging en verzoekt de medewerker aan de balie zijn ‘gegevens te verwijderen’… Hoe nu verder? Wil de consument alle gegevens verwijderd hebben, of alleen niet meer benaderd worden voor commerciële acties vanuit de dealer? Wil deze persoon misschien ook geen reclame meer van nieuw te introduceren modellen? Zelfs geen terugroepacties meer ontvangen? Of is het veel simpeler en wil deze consument alleen een opt out op de nieuwsbrief van de specifieke dealer.

1001 vragen komen naar voren wanneer we de praktijksituatie bekijken. Want dit houdt namelijk in dat de informatie, die veelal versnipperd en op verschillende niveaus aanwezig is, bijeengebracht moet worden en wijzigingen centraal moeten worden vastgelegd. Een flinke klus met een hoge impact op uw huidige systemen en processen. Of toch niet?

4orange AVG Datalayer

4orange heeft de oplossing die low impact voor uw organisatie kan worden geïmplementeerd. Met de AVG datalayer, worden alle data die nodig zijn bijeen gebracht. Dit is het overzicht waarin zowel het bedrijf als de consument kan zien welke data van hem/haar aanwezig is en waarvandaan komt. Dit is ook de plek waar eventuele opt-outs centraal geregeld kunnen worden. Door een slimme API-koppeling kunnen de mutaties weer teruggelezen worden in de verschillende bronsystemen.

De 5 grootste voordelen:

 1. Low Impact. De datalayer kan geïmplementeerd worden zonder dat dit veel impact heeft op de bestaande organisatie of systemen. Dus binnen 1,5 tot 2 maanden up & running;
 2. Golden Record. Door het bijeenbrengen van de aanwezige databronnen creëren wij voor uw organisatie een zogeheten ‘Golden Record’; een centraal record met alle beschikbare informatie binnen uw concern over deze specifieke klant of relatie;
 3. AVG compliant. U voldoet in één keer aan de belangrijkste eis van de AVG, om inzichtelijk te maken over welke informatie u beschikt. Mutaties kunnen met slechts 1 simpele muisklik worden vastgelegd.
 4. Beheersbaar en kostenefficiënt. Het implementeren van de 4orange Datalayer zorgt voor efficiëntere omgang met uw databronnen. Niet alleen wordt vastgelegd welke informatie uit welke databron komt, maar hiermee voorkomt u ook uitgaven voor bijvoorbeeld acties op leads die reeds in uw eigen databronnen voorkomen.
 5. Centraal overzicht concerndata. Met de AVG Datalayer heeft u tevens een volledig beeld van de aanwezige (en beschikbare!) data over alle afdelingen en/of vestigingen heen!

Voorkom hoge boetes

Wacht niet langer met het AVG-proof maken van uw organisatie. Voorkom hoge boetes  en onderneem vandaag nog actie door contact met ons op te nemen. 4orange inventariseert graag het risico en de impact  die specifiek voor uw organisatie van toepassing is.

Meer weten over de 4orange AVG Datalayer?

4orange is al meer dan 25 jaar data expert in het bijeenbrengen, analyseren en interpreteren van Big, Realtime-, online/ social- en offline data. Wij helpen organisaties met hun uitdagingen op het gebied van (consumenten)data, campagnemanagement en segmentatie. Maak gebruik van onderstaand contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Direct telefonisch contact is uiteraard ook mogelijk via: 020 –  750 4400.

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande checkbox aan te vinken.

  Confidental Infomation