Charity

Afb. CharityBestaande donateurs behouden en nieuwe donateurs binden. Dat is voor veel fondsenwervers en goede doelen marketeers een belangrijk aandachtspunt.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren tussen de 20 en 35 jaar het meest positief kijken naar goede doelen. Deze generatie is opgegroeid met internet en smartphones maar veelal druk met werk en daardoor moeilijk te bereiken.

Steeds vaker wisselen mensen van het goede doel dat zij steunen. Steeds meer goede doelen vragen onze aandacht. Dit resulteert in een kortere levenscyclus van het donateurschap.

Online marketing wordt hiermee steeds belangrijker. Klantgericht communiceren met donateurs is hierbij van het grootste belang. Hiervoor is klantinzicht nodig. Inzicht in wie uw donateurs, leden of sponsors zijn. Dit inzicht helpt om werving, behoud of win back acties beter te laten aansluiten bij de wensen van de ontvanger.

 • Hoe kunnen jonge donateurs structurele donateurs worden?
 • Op welke manieren kunnen oud donateurs worden teruggewonnen?
 • Donateurs betrekken en op de hoogte houden van lopende projecten of onderzoeken.

4orange maakt dit mogelijk en meetbaar. Indien gewenst kunnen wij u volledig ontzorgen.

Wij kunnen o.a.:

 • Klantprofielen maken om de klanten en prospects beter te kunnen bedienen
 • Diverse soorten data combineren om:
  • Meer kennis te krijgen van bestaande donateurs
  • Gerichter nieuwe donateurs te kunnen werven
  • Bestaande donateurs beter te kunnen bedienen en te behouden
 • Campagnemanagement (geautomatiseerd) inrichten om groepen mensen te bereiken met de juiste boodschap op het juiste moment via het juiste kanaal
 • (big)data vertalen naar relevante informatie
 • Social Media vertalen naar relevante klantcontacten
 • Inzichten geven op basis van (predictive) analyse

Alle onderwerpen dragen individueel bij tot een kostenbesparing en een resultaatverhoging. Dus tot een beter rendement.

Specifiek voor Charity bieden wij de volgende oplossingen:

levenscyclusCampagne activiteiten: werven, behouden, uitbouwen en winback
Wilt u nieuwe donateurs werven, bestaande donateurs verder aan uw organisatie binden of oud donateurs terugwinnen? Voor elk van deze fasen is een naadloos aansluitende campagnestrategie op te zetten binnen de marketingdatabase 4orange Connect.

Vinden, verbinden en volledig ontzorgen: RFM analyse
Wij analyseren uw huidige donateurenbestand op basis van een RFM analyse en segmenteren deze naar 3 hoofddoelgroepen. Op basis van deze hoofddoelgroepen bepalen we de gewenste Customer Journey. Deze brengen we onder in een marketingdatabase met campagnemanagement module.

Campagnemanagement
Uw 1: 1 donateurscontact wordt aan de hand van contactmomenten, volledig geautomatiseerd en trigger based verder voor u ingeregeld. Zo bereikt u de juiste donateur, op het juiste moment via het juiste kanaal met een relevante boodschap! Groot voordeel is dat alle respons over alle kanalen wordt gemonitord en u direct meer informatie over uw donateurs opbouwt en benut. U weet wat er in uw donateur omgaat en wat hem/haar beweegt! Dit maakt het mogelijk om zeer persoonlijke informatie te bieden.

Dashboard met resultaten
De resultaten van alle (marketing)acties worden weergegeven in rapportages die automatisch gedistribueerd kunnen worden.

Voor meer informatie of hulp bij het uitwerken van een efficiënte en effectieve klantstrategie:

E-mail joyce.lopulalan@4orange.nl Joyce-Lopulalan
Bellen kan natuurlijk ook: 020-7504400

Confidental Infomation