Personicx

1Y10Om betere resultaten te krijgen van uw marketing of communicatie actie is het van belang zoveel mogelijk van uw relaties te weten. Personicx is het 4orange segmentatiesysteem waarmee u inzicht krijgt in de mensen achter uw relaties. Personicx is de meest innovatieve consumentensegmentatie op huishoud- en postcodeniveau. Het gaat een stap verder dan traditionele socio- en geodemografische segmentatiesystemen door rekening te houden met zowel sociale, culturele, historische als situationele factoren. En door het gedrag van consumenten te relateren aan de levensfase waarin zij zich bevinden.

Personicx kent 46 unieke lifestyle typen. Ieder type is geportretteerd aan de hand van een beschrijving die tot de verbeelding spreekt: een momentopname van de eigenschappen en de levensstijl.

Personicx is niet alleen relevant voor CRM gerelateerde activiteiten, maar wordt ook succesvol toegepast voor het werven van nieuwe klanten. Daarnaast kunnen bestaande databasesĀ met Personicx klantgegevensĀ worden verrijkt.

Download hier de factsheet over:
Personicx levensfase segmentatie

 

 

 

 

Confidental Infomation