Campagnemanagement

Communiceren met de juiste doelgroepen, de juiste boodschap, via het juiste kanaal en op het juiste moment? Iedere organisatie streeft dit na, maar in de praktijk is dit meestal niet zo eenvoudig. Het verkrijgen van inzicht in gedrag en behoeften van (potentiële) klanten blijkt vaak lastig. Evenals het gebruiken van de reactie in de bepaling welke volgende actie genomen moet worden of het opbouwen en onderhouden van een waardevolle relatiedatabase. 4orange maakt dit voor uw organisatie wel mogelijk!

Wat is campagnemanagement?
Campagnemanagement is het totale proces van bedenken, ontwerpen, plannen, uitvoeren, controleren, beheersen en evalueren van direct marketingcampagnes en –acties. Hierdoor wordt mede inzichtelijk hoe het campagnebudget is ingezet en welke ROI is behaald. Bij campagnemanagement worden systemen, procedures, mensen en data samengebracht om campagnes tot een succes te maken.

Afbeelding1

Campagnemanagement kan het beste worden benut wanneer dit geautomatiseerd wordt ingezet. Hiervoor zijn verschillende systemen beschikbaar.

4orange is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in (geautomatiseerd) campagnemanagement en heeft hier ook een eigen systeem voor ontwikkeld. Naast het eigen systeem (4orange Connect) implementeren en ondersteunen wij ook systemen van andere leveranciers zoals bv Alterian van SDL en Unica van IBM.

Waarom juist nu van essentieel belang?
De huidige consument krijgt dagelijks duizenden prikkels op zich afgevuurd: TV, radio, billboards, kranten, online advertising, mobile messages en meningen en adviezen van bekenden om zich heen. Om als organisatie tussen al deze prikkels nog op te vallen is het van belang relevant te zijn. Bij een succesvolle campagne wordt inzicht verkregen in waar de doelgroep zich bevindt, op welke manier zij in contact staan met media (en dus het beste bereikt kunnen worden) en de gevoeligheid voor specifieke triggers gebruikt in de communicatie.

Door campagneresultaten goed vast te leggen en te analyseren, ontstaat Consumer Insight oftewel klantinzicht. Hiermee wordt ook de kwaliteit van de beschikbare data geborgd. Elke nieuwe campagne kan hierdoor efficiënter en effectiever worden ingezet. Aan de hand van de Customer Journey wordt bepaald wanneer en hoe u uw product of dienst onder de aandacht brengt. De kosten dalen en de conversie wordt hiermee verhoogd. En niet onbelangrijk: de ontvanger waardeert uw boodschap!

4orange Connect
4orange Connect is een door 4orange ontwikkeld softwaresysteem, gericht op het bijeenbrengen van data uit (complexe) marketing databases en geschikt voor campagne management.

Kenmerken van 4orange Connect

  • Snelheid – Snel en eenvoudig data laden, bewerken, segmenteren en analyseren, doelgroepen selecteren en campagnes plannen en uitvoeren.
    Koppeling e-mailtools – integratiemogelijkheid met alle gangbare emailtools. Door de samenwerking tussen de Email Service Provider en 4orange Connect worden de in 4orange Connect klaargezette campagnes automatisch opgepakt, uitgestuurd en de resultaten teruggekoppeld voor evaluatie en analyse. De ideale oplossing om uw marketingcommunicatie te automatiseren, te evalueren en te optimaliseren.
  •  Eenvoud – Eenvoudig opstarten van campagnes die uit meerdere stappen bestaan. (Bijvoorbeeld het selecteren van relaties, het versturen van een e-mail/ brief, het wijzigen van een profielveld of het vasthouden van respons.
    Inplanning en opstarten campagnes – 4orange Connect kan campagnes automatisch starten door de selectie van de adressen te laten plaatsvinden op basis van verschillende start triggers. Bijvoorbeeld: het ingevuld hebben van een webformulier of enquête, een open of doorklik in een e-mail of een trigger vanuit een extern systeem. Alle informatie die opgeslagen ligt in 4orange Connect kan als starttrigger gelden.
  •  Inlezen campagneresultaten – Door het importeren van de campagneresultaten (DM, TM en EM) verrijkt u actief de aanwezige profielen in uw campagnedatabase. Hierdoor kunt u uw doelgroep verder segmenteren en is de stap naar het verzenden van e-mails met dynamische (targeted) content makkelijk gemaakt. Een hogere relevantie voor de ontvanger, een hoger rendement op uw campagne!
  •  Flexibiliteit – Door de mogelijkheid om zelf (virtuele) velden aan te maken geeft 4orange Connect een enorme flexibiliteit in het gebruik. Er komt geen programmeur aan te pas voor het toevoegen van nieuwe data of velden. Ook de resultaten die worden teruggegeven in rapportages zijn eenvoudig zelf aan te passen aan de wensen van uw organisatie.

Meer informatie?
Download hier de functionaliteiten van 4orange Connect.

Interesse of vragen?
Neem contact op met Marielle van der Zwan via 020-7504400 of email Marielle

Confidental Infomation