Privacy Statement

Doel
4orange respecteert het recht van individuen op privacy. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen en welke keuzes individuen kunnen maken omtrent de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. 4orange levert dataproducten en -diensten die persoonsgegevens bevatten aan haar klanten. 4orange houdt zich aan dit privacy statement ten aanzien van dergelijke persoonsgegevens.

In dit privacy statement wordt “4orange B.V.” gedefinieerd als 4orange, “persoonsgegevens” als gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen, “prospect” als een bedrijf waarmee contact wordt onderhouden, maar nog geen vaste relatie heeft met 4orange of haar vertegenwoordiger en de term “klant” als een bedrijf waarmee 4orange of haar vertegenwoordiger een vaste relatie heeft.

Informatie verzamelen
4orange verzamelt zowel online als offline persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, transactiegegevens, lifestyle en sociodemografische data door middel van vragenlijsten, promoties, partners, openbare bronnen, commercieel beschikbare databases en eigen websites. Persoonsgegevens kunnen bewaard worden in identificeerbare vorm of in geaggregeerde vorm (zodat individuen niet geïdentificeerd kunnen worden), voor de hieronder vermelde doeleinden.

4orange kan persoonsgegevens online verzamelen van individuen, via vragenlijsten op eigen websites, van prospects en klanten om diverse zakelijke transacties efficiënt uit te voeren. Persoonsgegevens kunnen worden vereist bij het aanvragen van informatie van 4orange, het registreren voor een gratis cadeau of het proeven van bepaalde producten, proberen van diensten, het inschrijven of aanmelden voor producten en diensten of het deelnemen aan een speciale aanbieding of wedstrijd. 4orange kan ook cookies gebruiken om herhalingsbezoekers te identificeren en statistische data te verzamelen, zodat de sites gebruikersvriendelijker kunnen worden.

Gebruik en verstrekking van informatie
4orange, partners en klanten (mits er een toestemming is van 4orange B.V.) kunnen deze persoonsgegevens gebruiken:

 • om onderzoek en analyses uit te voeren,
 • voor marketingactiviteiten voor hun producten en diensten,
 • voor productontwikkeling en testen,
 • voor persoonsidentificatie en fraudepreventie,
 • ter ondersteuning van de klantrelatie,
 • voor werkplanning, management en strategische besluitvorming;
 • voor dataschoning, -integratie, het updaten en valideren van bestanden.

Alle persoonsgegevens verzameld door 4orange worden gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (wbp). Wanneer persoonsgegevens worden verkregen van personen die vrijwillig de vragenlijsten invullen, worden deze ook gebruikt en verstrekt volgens de op de vragenlijsten vermelde verklaringen omtrent het gebruik en de verstrekking.

4orange geeft uitsluitend persoonsgegevens door aan gecontracteerde leveranciers, die deze verwerken in opdracht van 4orange’ s klanten en hun leveranciers. Hierbij zorgt 4orange ervoor dat de juiste contractuele beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Deze partijen kunnen gevestigd zijn zowel binnen Nederland als in het buitenland. 4orangekan ook persoonsgegevens ter beschikking stellen aan externe partijen indien dit door de wet of een juridische procedure worden vereist.

Rechten van de betrokkenen
Individuen kunnen te allen tijde 4orange benaderen om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, of deze te corrigeren, of om de toestemming erop in te trekken. In het geval van technologieën zoals cookies kunnen deze via de instelling van de webbrowsers door de individuen geweigerd te worden.

Contact met ons opnemen
Voor meer informatie over 4orange privacybeleid en voor het uitoefenen van de rechten neem contact op met 4orange via de post naar 4orange B.V. Postbus 12270, 1100 AG, Amsterdam Zuidoost of via e-mail naar info@4orange.nl

Overige belangrijke informatie

Handhaving
4orange en haar consumentenbestanden zijn geregistreerd bij zowel de College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) als bij de Functionaris Persoonsgegevens (FG). 4orange heeft een aantal maatregelen getroffen zodat de toepasselijke wet en regelgevingen, welke van tijd tot tijd wijzigen, zijn nageleefd. Hierop houdt de FG toezicht. Verder werkt 4orange met brancheorganisaties zoals Dutch Dialogue Marketing Association die belang hebben in het beschermen van consumentenprivacy.

Cookies
Bij gebruik van websites van 4orange kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

4orange kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 • om het gebruik van haar websites te analyseren;
 • om haar websites te optimaliseren;
 • om meer op u gerichte informatie op haar websites te plaatsen;
 • om informatie te verzamelen over de bezoekers van haar websites;
 • voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie; in dit kader kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met door 4orange verwerkte persoonsgegevens;
 • voor het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van 4orange.

4orange maakt hierbij geen gebruik van informatie verzameld door derden.

Deze Privacy en cookie verklaring is alleen van toepassing op de eigen cookies van 4orange. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. 4orange maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de websites van 4orange vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de websites van 4orange gebruik maken.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Overige websites
De websites van 4orange kunnen links bevatten naar andere websites die zich buiten onze controle bevinden en dus niet onder dit privacybeleid vallen. Indien individuen andere sites bezoeken met behulp van deze links, kunnen de beheerders van deze sites persoonsgegevens van individuen verzamelen voor hun eigen gebruik, in overeenstemming met hun eigen privacybeleid dat kan afwijken van dat van 4orange B.V.