Privacy Statement

Doel

4orange respecteert het recht van individuen op privacy. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen en welke keuzes individuen kunnen maken omtrent de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. 4orange levert dataproducten en -diensten die persoonsgegevens bevatten aan haar klanten. 4orange houdt zich aan dit privacy statement ten aanzien van dergelijke persoonsgegevens.

In dit privacy statement wordt “4orange B.V.” gedefinieerd als 4orange, “persoonsgegevens” als gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen, “prospect” als een bedrijf waarmee contact wordt onderhouden, maar nog geen vaste relatie heeft met 4orange of haar vertegenwoordiger en de term “klant” als een bedrijf waarmee 4orange of haar vertegenwoordiger een vaste relatie heeft.

Informatie verzamelen

4orange verzamelt persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, lifestyle en sociodemografische data door middel van vragenlijsten, promoties, partners, openbare bronnen, commercieel beschikbare databases en eigen websites. Deze data wordt verzameld onder de naam CCI-online. Hoe omgegaan wordt met de data die verzameld wordt, is uitgewerkt in het Privacy statement van CCI-online welke hier te vinden is.

Cookies

Voor een uitgebreide cookie verklaring kun je hier terecht.

Confidental Infomation